Ιστορία Α.Σ. ΠΑΟΚ

Διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Kατσαρής Αθανάσιος Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Δημοκράτης Α' Αντιπρόεδρος – Εκπρόσωπος στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
Ανδρέου Γεώργιος Β' Αντιπρόεδρος
Καπετανάκης Αθανάσιος  Γενικός Γραμματέας
Νικηφόρος Διονύσιος  Ταμίας
Πατρίδας Δημήτριος Ειδικός Γραμματέας
Γαλατσόπουλος Ευάγγελος Εκπρόσωπος στην Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
Ησαϊάδης Αλκιβιάδης Υπεύθυνος Επικοινωνίας – ΜΜΕ
Μπεκιάρης Θεολόγος Υπεύθυνος Επικοινωνίας – ΜΜΕ
Στέφος Χαράλαμπος  Υπεύθυνος Γηπεδικών Εγκαταστάσεων
Μελισσόπουλος Χαράλαμπος Υπεύθυνος Γηπεδικών Εγκαταστάσεων
Ελευθεριάδης Ιωάννης Υπεύθυνος Υγρού Στίβου
Πετρίδης Γρηγόριος  Υπεύθυνος Handball
Στογιάννης Παρίσης  Υπεύθυνος Επικοινωνίας με Συνδέσμους
Χατζηγεωργίου Δημήτριος  Υπεύθυνος Πισίνας Τούμπας