Πρόσκληση σε Γ.Σ.

paok
Κατηγορία: Α.Σ. ΠΑΟΚ

Θεσσαλονίκη, 29/11/2023
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΟΚ

ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου και νομίμως δημοσιευμένου Καταστατικού (άρθρο 14), καλεί τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ομίλου επί της οδού Μικράς Ασίας 1, γήπεδο Τούμπας, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των: Ν.4726/2020, Ν. 4809/2021, Ν.5007/2022, Ν.4957/2022, Ν. 4964/2022 και του Ν.5039/2023.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (½). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο θέμα ημερησίας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩ