Προσωπικά δεδομένα - GDPR

 Πολιτική Προστασία Πολιτικών Δεδομένων 

Πρόσφατη ενημέρωση 29/08/2018

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ σέβεται και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μέσω της παρούσας πολιτικής, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ σας γνωστοποιεί τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Α.Σ. ΠΑΟΚ διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] («Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»). Ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου, σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Νεότερες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις του ισχύοντος Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν κομμάτι της παρούσας επιστολής.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τροποποίηση ή ρύθμιση του ισχύοντος Νόμου πάψει να ισχύει, σταματά να ισχύει αυτόματα και από την παρούσα επιστολή.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δεσμεύεται πως τα στοιχεία τα οποία κοινοποιούνται από τους χρήστες του είναι διαθέσιμα προς αποκλειστική χρήση του Οργανισμού, πράξη η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτησή τους.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ συλλέγει στοιχεία ταυτοποίησης ενός προσώπου (ανηλίκου ή ενηλίκου), όπως και στοιχεία επικοινωνίας:

Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός/μητρός
Ημερομηνία Γέννησης
Κινητό τηλέφωνο αθλητή/γονέα
Τηλέφωνο οικίας
Περιοχή
Τ.Κ.
Πληροφορίες που αφορούν το έτος έναρξης ενασχόλησης του αθλητή με το άθλημα, στο οποίο εγγράφεται, καθώς και νυν ή πρώην άλλη αθλητική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικός τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων από την πλευρά του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

Αίτηση Εγγραφής στις Ακαδημίες του Συλλόγου.


Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες, τις οποίες κοινοποιείτε εσείς οι ίδιοι στον Οργανισμό και έχει τη διακριτική ευχέρεια:
1. Να επικοινωνεί με εσάς τους ίδιους μέσω τηλεφώνου είτε e-mail.
2. Να διατηρεί λίστα μελών που έχουν εγγραφεί στην εκάστοτε Ακαδημία διαδικτυακά.
3. Να κοινοποιεί στην εκάστοτε υπερκείμενη Αθλητική Αρχή τα απαιτούμενα στοιχεία του αθλητή (π.χ. έκδοση δελτίου).


Ο χρήστης έχει το δικαίωμα:
1. Να διορθώνει τα δεδομένα.
2. Να επεξεργάζεται τα δεδομένα.
3. Τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Τη φορητότητα των δεδομένων.
5. Το δικαίωμα διαγραφής, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη, δηλ. μετά την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού συλλογής των προσωπικών δεδομένων.
6. Το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Η παρούσα επιστολή δεν ισχύει σε περίπτωση, που κάποιος χρήστης ακολουθήσει κάποιον σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ισχύει μόνο για το acpaok.gr.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να ενημερώνει την παρούσα επιστολή, οπότε οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την σελίδα.