Α.Σ. ΠΑΟΚ

Ιστορία

paok

Στις 30 Μαρτίου 1926, στα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, που στεγαζόταν τότε σε ένα κτήριο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον αριθμό 29, υπογράφτηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών. Η ίδρυση του ΠΑΟΚ οφείλεται σε μια αλληλουχία γεγονότων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της ικανοποίησης των αναγκών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών.

Όπως έχουμε ήδη παρουσιάσει στη σελίδα μας, η «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» (ΕΚ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1923 και υπήρξε ο πρώτος σύλλογος προσφύγων Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το πρώτο Καταστατικό της ΕΚ συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1923. Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας ο σύλλογος γιγαντώθηκε και αριθμούσε πλέον εκατοντάδες μέλη, ενώ παράλληλα η εγκατάσταση των Κωνσταντινουπολιτών στη Θεσσαλονίκη φαινόταν πλέον ότι αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά υποχρέωσαν τον σύλλογο να αναθεωρήσει το Καταστατικό του, τον Φεβρουάριο του 1924.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στα μέσα Οκτωβρίου του 1923, ιδρύεται ο πρώτος αθλητικός σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη: η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΒΑΕ) με έμβλημα τον δικέφαλο αετό, όπως αναφέρει το άρθρο 35 του Καταστατικού της. Οι ιδρυτές και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΑΕ ήταν όλοι Κωνσταντινουπολίτες, σύμφωνα με τη Βεβαίωση που υπογράφεται και επισυνάπτεται στον φάκελο που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 24 Νοεμβρίου 1923 με τη σχετική αίτηση για αναγνώριση του συλλόγου. Στην ουσία πρόκειται για αθλητές και παράγοντες που λίγους μήνες αργότερα προσχώρησαν μαζικά στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ της ΕΚ που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1925 και αργότερα στον ΠΑΟΚ! (Περισσότερα για την ΒΑΕ διαβάστε εδώ)

Στο αναθεωρημένο Καταστατικό της ΕΚ, του Φεβρουαρίου 1924, ο Έφορος της βιβλιοθήκης αναλάμβανε εκτός των άλλων, και την επιμέλεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ επιπλέον στο άρθρο 27 προβλεπόταν η δημιουργία Αθλητικού Τμήματος, πέραν των άλλων τμημάτων. Το άρθρο 27 επί λέξει ανέφερε τα εξής: Άρθρον 27ον.- Τα Τμήματα συνερχόμενα εκλέγουν τριμελή διευθύνουσαν Επιτροπήν εξ ενός Προέδρου, ενός Εισηγητού και ενός Γραμματέως, εξαιρέσει του γυναικείου, το οποίον δύναται να καταρτίση ίδιον οργανισμόν υποκείμενον εις την έγκρισιν του Δ. Συμβουλίου. Εάν εν τω Κοινωνιολογικώ Τμήματι ιδρυθή και Αθλητικόν Τμήμα, δύναται τούτο να καταρτισθή ανεξάρτητον και υπό ιδίαν ονομασίαν, συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Ολυμπιακής Επιτροπής. Όλα δε τα τμήματα συντάσσουσιν εσωτερικώς Κανονισμούς επί τη βάσει των οποίων εργάζονται και οίτινες υπόκεινται εις την έγκρισιν του Δ. Συμβουλίου. Μετά την ανακοίνωση της έναρξης του νέου πρωταθλήματος, η ΕΚ κίνησε τις διαδικασίες της δημιουργίας του Αθλητικού της Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε η ΕΚ στις 10 Ιουνίου 1925, αποτέλεσε την ιδρυτική συνέλευση του Αθλητικού Τμήματος του συλλόγου. Στην συνέλευση αυτή συμμετείχαν 120 Κωνσταντινουπολίτες αθλητές. Πολλοί από τους αθλητές αυτούς, πριν την εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι αγωνίζονταν στο Πέρα Κλουμπ και σε άλλες βεβαίως ομάδες της Κωνσταντινούπολης και ως πρόσφυγες πλέον στη Θεσσαλονίκη αγωνίζονταν ως αθλητές σε διάφορες ομάδες της πόλης, προσφυγικές και μη. Όλοι αυτοί ανταποκρίθηκαν τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πρόσκληση της ΕΚ και συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου. Εκεί αποφάσισαν και να αποχωρήσουν από τις ομάδες που αγωνίζονταν έως τότε, για να στηρίξουν το Αθλητικό Τμήμα του δικού τους προσφυγικού συλλόγου, της ΕΚ. Η επιλογή του ονόματος για το νέο Τμήμα της Ένωσης ήταν απλή: Ο χαρακτηρισμός «Αθλητικό Τμήμα» μετατράπηκε σε «Αθλητική» και προστέθηκε στο όνομα του συλλόγου. Η «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» σύντομα απέκτησε και Καταστατικό λειτουργίας, που εγκρίθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚ στις 21 Ιουνίου. Οι Κωνσταντινουπολίτες αθλητές συσπειρώθηκαν στο νέο Τμήμα και συγκρότησαν αμέσως ομάδες ποδοσφαίρου, στίβου και κολύμβησης.

Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ένωση Μακεδονίας-Θράκης αρνήθηκε να εγγράψει στο μητρώο της την ποδοσφαιρική ομάδα του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚ, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν Τμήμα ενός πολιτικού σωματείου και αυτό ήταν ενάντια στους κανονισμούς της.

Η απόφαση αυτή ανάγκασε την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΚ να ανεξαρτητοποιηθεί. Το άρθρο 27 του Καταστατικού είδαμε ότι προέβλεπε ήδη τη δημιουργία πλήρως ανεξάρτητου Αθλητικού Σωματείου, με την ίδια επωνυμία. Οι ποδοσφαιριστές μαζί με κάποια διοικητικά στελέχη του Αθλητικού Τμήματος, που ήταν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, κάνοντας χρήση του άρθρου αυτού, πραγματοποίησαν την ιδρυτική συνέλευση της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης», στα γραφεία της Λέσχης Κωνσταντινουπολιτών. Η ιδρυτική συνέλευση του ανεξάρτητου τμήματος έλαβε μέρος στις 27 Δεκεμβρίου του 1925. Το προϋπάρχον Αθλητικό Τμήμα της ΕΚ ωστόσο, δεν καταργήθηκε· λειτουργούσε παράλληλα με τον νέο αθλητικό σύλλογο.

Σύντομα όμως επήλθαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ κάποιων ανθρώπων του Αθλητικού Τμήματος της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών και της ίδιας της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, αναφορικά με τον καινούργιο σύλλογο. Επρόκειτο ουσιαστικά για μια διοικητική σύγκρουση που κράτησε για 3 μήνες και οδήγησε σε οριστική ρήξη τις δύο πλευρές. Η τελευταία πράξη της αντιπαράθεσης έλαβε χώρα στις 7 Μαρτίου 1926, όταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, Λ. Καραμαούνας, παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, κάλεσε σε κοινή Γενική Συνέλευση τις διοικήσεις της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης» και του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚ. Ο σκοπός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εκλογή κοινού Διοικητικού Συμβουλίου για το ανεξάρτητο, πλέον, τμήμα.

Μετά από διαφωνία στη συνέλευση αυτή, η πλευρά της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης» αποχώρησε από τη συνέλευση, επιθυμώντας να εξακολουθήσει τη δράση της ως απολύτως ανεξάρτητο ποδοσφαιρικό και αθλητικό σωματείο. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Ενώ η διοίκηση του νέου συλλόγου είχε αποχωρήσει, η συνέλευση συνεχίστηκε κανονικά και εκλέχτηκε νέα διοίκηση από την παράταξη του Πετρόπουλου (Αθλητικού Τμήματος ΕΚ). Με τα νέα δεδομένα, η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών άλλαξε μορφή για δεύτερη –και τελευταία– φορά. Έχοντας το χρίσμα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, προχώρησε ακάθεκτη σε διαδικασίες ίδρυσης νέου συλλόγου.

Η αρχή έγινε σαν σήμερα, στις 30 Μαρτίου 1926, στα γνώριμα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, όπου υπογράφηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του νέου συλλόγου: O ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ, είναι πλέον γεγονός! Τα γραφεία της Λέσχης Κωνσταντινουπολιτών στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, συστέγαζαν για τα επόμενα χρόνια και τα γραφεία του ΠΑΟΚ. Το Πρωτόκολλο Ίδρυσης υπέγραψαν οι: Μ. Θεοδοσιάδης, Α. Δημητριάδης, Α. Αγγελόπουλος, Ι. Ιωακειμόπουλος, Κ. Κρητικός, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Κοεμτζόπουλος και Μ. Τσούλκας.

Πρωτόκολλον Ιδρύσεως

Αθλητικού & Ποδοσφαιρικού Σωματείου.

 


Εν Θεσσαλονίκη σήμερον τη τριακοστή του Μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού έκτου έτους οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Τρ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Κοεμτζόπουλος, Κ. Κρητικός, Μ. Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αρ. Δημητριάδης, Α. Αγγελόπουλος, και Μεν. Τσούλκας, συνελθόντες εν τω καταστήματι της Λέσχης Κων/πολιτών περί ώραν 9 μ.μ. απεφασίσαμεν ομοφώνως την ίδρυσιν ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κων/πολιτών» και διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέξαμεν ως συντακτικήν επιτροπήν του Καταστατικού τους κ.κ. Κ. Κοεμτζόπουλον, Κ. Κρητικόν και Μ. Τσούλκαν.

Εφ ο και συνετάχθη το παρόν.

Εν Θεσσαλονίκη, τη 30ή Μαρτίου 1926

Μ. Θεοδοσιάδης

Α. Δημητριάδης

Α. Αγγελόπουλος

Ι. Ιωακειμόπουλος

Κ. Κρητικός

Τ. Τριανταφυλλίδης

Κ. Κοεμτζόπουλος

Μ. Τσούλκας 

Η ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Το ισχύον Καταστατικό λειτουργίας του ΑΣ ΠΑΟΚ (τελευταία τροποποίηση 13/02/2019, εγκεκριμένο από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης) στο άρθρο 17 αναφέρει ότι: «Ημέρα γιορτής του Ομίλου ορίζεται η ημέρα της ιδρύσεώς του, δηλαδή η 12η Απριλίου».Οι ημερομηνίες-σταθμοί και τα έγγραφα που οδήγησαν το 1926 στην ίδρυση του ΠΑΟΚ, είναι τα ακόλουθα:

30 Μαρτίου 1926: Υπογραφή πρωτοκόλλου Ίδρυσης

5 Απριλίου 1926: Γενική Συνέλευση και ψήφιση του πρώτου Καταστατικού του ΠΑΟΚ


Πρακτικόν Γεν. Συνελεύσεως Κων/πολιτών διά την Ίδρυσιν Αθλητικού Σωματείου υπό την Επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κων/των»

Σήμερον, ημέραν Δευτέραν και ώραν 9.30 απογευματινήν της πέμπτης Απριλίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού έκτου έτους, ημείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, συνελθόντες εν Γενική Συνελεύσει απεφασίσαμεν περί Ιδρύσεως Αθλητικού Σωματείου, προβάντες εις την ανάγνωσιν και έγκρισιν του Καταστατικού αυτού, συνταχθέντος υπό της επί τούτω εκλεγείσης, κατά την 30 Μαρτίου ε.ε. επιτροπής, αποτελουμένης εκ των κ.κ. Κ. Κοεμτζοπούλου, Κ. Κρητικού και Μ. Τσούλκα, και εις την βάσει του Καταστατικού τούτου εκλογήν του κάτωθι Διοικητικού Συμβουλίου, Τρ. Τριανταφυλλίδου, Κων. Κοεμτζοπούλου, Π. Καλπακτσόγλου, Κων. Κρητικού, Μεν. Τσούλκα, Ιωακ. Ιωακειμοπούλου, Μιχ. Θεοδοσιάδου, Α Αγγελοπούλου, Αρ. Δημητριάδου και Παν. Μαλέσκα.

Εφ ο και συνετάχθη το παρόν.

Κωνσταντίνος Πάγκαλος

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Αριστόδημος Δημητριάδης

Σταύρος Ομουρλόγλου

Θρασ. Τσούλκας

Αχιλλεύς Βασιλειάδης

Σεβαστός Διαμαντόπουλος

Φώτιος Λιανόπουλος

Νικ. Χριστοδούλου

Φώτιος Σαμαντζόπουλος

Κωνσταντίνος Κρητικός

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

Αντ. Αντωνιάδης

Πολύκαρπος Προκοπίου

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Φίλιππος Ζωσόπουλος

Μενέλ. Τσούλκας

Παναγ. Μαλέσκας

Μιχαήλ Βεντουρέλης

Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος

Φώτιος Σπανούδης

Ανδροκλής Κων/ίδης

Χριστ. Παντερμαλής

Δημ. Κοεμτζόπουλος

Μιχ. Θεοδοσιάδης

Κ. Κοεμτζόπουλος

Ιωάννης Νομικός

Κων/ίνος Κων/ίδης

Μιχαήλ Παπάζογλου

Γεωργ. Γεωργιάδης

Σωτήρ. Γιοβάνογλου

Βασίλ. Καλαϊτζόγλου

Αρσένιος Λεβονίδης

Ευριπίδης Νικολαΐδης

 
Η πρώτη σελίδα του πρώτου Καταστατικού του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών


10 Απριλίου 1926: Κατάθεση φακέλου στο Πρωτοδικείο για αναγνώριση

Αρ. Πρωτ. 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενταύθα

ΑΙΤΗΣΙΣ

Πανθεσσαλονικείου Αθλητικού

Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών

Περί επικυρώσεως

Καταστατικού του

Εν Θεσσαλονίκη, τη 10 Απριλίου 1926.

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμε υμίν συνημμένως Πρωτόκολλο Ιδρύσεως, Καταστατικόν, Πρωτόκολλον εκλογής Δ. Συμβουλίου, και ονομαστικόν κατάλογον των μελών του Δ. Συμβουλίου του καθ’ ημάς αρτισυστάτου αθλητικού και ποδοσφαιρικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών», εξαιτούμενοι την υμετέραν έγκρισιν και αναγνώρισιν του άνω Σωματείου.

Ευπειθέστατοι

Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

(υπογραφή Τρ. Τριανταφυλλίδης) (υπογραφή Κ. Κρητικός)
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ, στο έγγραφο που κατατέθηκε στον φάκελο μαζί με την αίτηση αναγνώρισης του συλλόγου

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης (Πρόεδρος)

Παντελής Καλπακτσόγλου (Αντιπρόεδρος)

Κωνσταντίνος Κρητικός (Γενικός Γραμματέας)

Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος (Ταμίας)

Μενέλαος Τσούλκας (Ειδικός Γραμματέας)

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος (Έφορος)

Αριστόδημος Δημητριάδης (Έφορος)

Παναγιώτης Μαλέσκας (Σύμβουλος)

Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος (Σύμβουλος)

Μιχαήλ Θεοδοσιάδης (Σύμβουλος)17 Απριλίου 1926: Συνεδρίαση Πρωτοδικείου

20 Απριλίου 1926: Απόφαση Πρωτοδικείου

21 Απριλίου 1926: Δημοσίευση απόφασης


Αριθ. 822

Το Δικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών

Συγκείμενον εκ των Δικαστών Δ. Χρυσανθοπούλου Προεδρεύοντος, κωλυομένου του Προέδρου, Γ. Μουρτζούνη εισηγητού και Α. Βασιλείου.

Συνεδριάσαν δημοσία και εν τω ακροατηρίω του την 17ην Απριλίου 1926, παρουσία του τε Εισαγγελεύοντος Δικηγόρου Π. Κατώπη, κωλυομένου του Εισαγγελέως και των αμέσως αναπληρωτών του και του Γραμματέως Δ. Μανιώτου, ίνα δικάση επί της αιτήσεως του Προέδρου του σωματείου υπό την επωνυμίαν “Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών”.

Ο Πρόεδρος του ανωτέρου σωματείου δια της από 10 Απριλίου 1926 αιτήσεώς του προς το Δικαστήριον τούτο απευθυνομένης υποβάλλει εις διπλούν αντίγραφον του καταστατικού του σωματείου των, πίνακα των ονομάτων των ιδρυτών αυτού, των μελών του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου μετά των αναγκαίων πληροφοριών και αιτείται την ενέργειαν των νομίμων διατυπώσεων δια την κατά Νόμον αναγνώρισίν του.

Μετά την νόμιμον προδικασίαν προκειμένης συζητήσεως επί της αιτήσεως ταύτης κατά την εν αρχή της παρούσης αναφερομένην συνεδρίασιν, καθ’ ην:

Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού αναγνό<ν>τος την κατά Νόμον έκθεσίν του, και του Εισαγγελεύοντος

Ιδόν την Δικογραφίαν

Σκεφθέν κατά τον Νόμον

Επειδή το υπό κρίσιν καταστατικόν πληροί άπαντας τους όρους του Νόμου 281 περί σωματείων ως ούτος ετροποποιήθη μέχρι σήμερον, δέον να γένηται δεκτή η κρινομένη αίτησις περί αναγνωρίσεως του σωματείου Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών και διαταχθή η ενέργεια των εν τω άρθρω 27 του αυτού ως άνω Νόμου αναγραφομένων διατυπώσεων.

Δια ταύτα

Δεχόμενον την προκειμένην αίτησιν.

Διατάσσει την εις το ακροατήριον τούτου τοιχοκόλλησιν του καταστατικού του σωματείου υπό την επωνυμίαν “Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών” εδρεύοντος εν Θεσσαλονίκη και την καταχώρισιν αυτού εις το προς τούτο τηρούμενον ειδικόν βιβλίον.

Επιβάλλει τα τέλη της παρούσης τω Δημοσίω.

Εκρίθη και απεφασίσθη εν Θεσσαλονίκη τη 20 Απριλίου 1926 και εδημοσιεύθη αυτόθι τη 21η ιδίου μηνός και έτους.

Ο Προεδρεύων

(υπογραφή Δ. Χρυσανθόπουλος)

Ο Γραμματεύς

(υπογραφή Δ. Μανιώτης)Το πρώτο Καταστατικό του ΠΑΟΚ, που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στις 5 Απριλίου 1926, δεν ορίζει σε κάποιο άρθρο ημερομηνία εορτής του συλλόγου. Στην πρώτη αναθεώρησή του όμως, που συνέβη στις 19 Απριλίου 1931 (και επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 30 Ιουνίου), καταγράφεται επίσημα η ημερομηνία εορτής και ίδρυσης. Το αναθεωρημένο Καταστατικό υπέγραψαν ως μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ (το 1926), Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, και οι Φανούριος Βυζάντιος και Μικές Κωνσταντινίδης, και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ (19 Απριλίου 1931).Το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού αναφέρει τα εξής:

Άρθρον δέκατον έκτον. Ημέρα εορτής του Ομίλου ορίζεται η ημέρα της ιδρύσεως αυτού, ήτοι η 12η Απριλίου. Το Δ. Συμβούλιον δύναται να οργανώση και ετέρας τελετάς, εις ας δύνανται να μετέχωσιν άπαντα τα Μέλη του Ομίλου.


Κατάλογος των μελών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ της 19ης Απριλίου 1931:

1) Αλέξανδρος Αρζόγλου

2) Μικές Κωνσταντινίδης

3) Φανούριος Βυζάντιος

4) Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

5) Ιωάννης Δρακάς

6) Αθανάσιος Ρεΐζης

7) Λεωνίδας Παλαιολόγος

8) Δημήτριος Δημητριάδης

9) Μιχαήλ Μιχαηλίδης

10) Ευάγγελος Κολοβός

11) Κορνήλιος Αναγνωστίδης

12) Ευστράτιος Θεοδωρίδης

13) Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

14) Διαμαντής Πάσσας

15) Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

16) Σταύρος Τριανταφυλλίδης

17) Χαράλαμπος Σταματίου

18) Θρασύβουλος Τσούλκας

19) Κώστας Αθανασιάδης

20) Ιωάννης Νικολαΐδης

21) Μιχαήλ Παπαδόπουλος

22) Γεώργιος Αρχοντίδης

23) Φώτιος Ψωμάς

24) Εμμανουήλ Κακουράτος

25) Παναγιώτης Μαλέσκας

26) Θεμιστοκλής Βίττης

27) Παντελής Καλπακτσόγλου

28) Θουκιδίδης Κωσταράς

29) Δημήτριος Κοεμτζόπουλος

30) Αρίστος Δημητριάδης

31) Δημήτριος Κωνσταντινίδης

32) Ιωάννης Χατζηγεωργίου

33) Βασίλειος Σεφεριάδης

34) Απόστολος Δινόπουλος

35) Αναστάσιος Δημητριάδης

36) Μιχαήλ Ξύδας

37) Τάσσος Παπάζογλου

38) Μιχαήλ Βενέτης

39) Σπύρος Χορν

40) Νικόλαος Χάνος

41) Μάνος Σακελαρίδης

42) Νίκος Σαβουνίδης

43) Θεόδωρος Κατσαμπέκης

44) Βασίλειος Ασημακίδης

45) Θωμάς Κουκουμπάνης

46) Γιοβάν Γιόρτσικ

47) Σωτήριος Γιαβάνογλου

48) Θεοφάνης Θεοφανίδης

49) Πέτρος Πάνου

50) Λύσανδρος Παπαδόπουλος

51) Γεώργιος Χαρατσόγλου

52) Μιχαήλ Παπαγιαννόπουλος

53) Χαράλαμπος Αδάμ

54) Χρήστος Βαρβόπουλος

55) Φιλοποίμην Δελαγραμμάτικας

56) Ιορδάνης Μιχαηλίδης

57) Χρήστος Αθανασιάδης

58) Κώστας Ι. Αθανασιάδης

59) Γεώργιος Μαλάκης

60) Κώστας Σουρουνόπουλος

61) Σταύρος Μπερμπέρης

62) Κώστας Ιβάνοβιτς

63) Ιωάννης Ναστραντινίδης

64) Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

65) Αχιλλεύς Βασιλειάδης

66) Κώστας Αθηνοδώρου

67) Παύλος Κοντόπουλος

68) Ιωάννης Κοντόπουλος

69) Σάββας Σαββαΐδης

70) Γεώργιος Μεϊμαρίδης

71) Γεώργιος Πολυμενίδης

72) Μενέλαος Ιωνάς

73) Ιωάννης Ακανθόπουλος

74) Ευστράτιος Χρηστίδης

75) Σωκράτης Καρουσάκης

76) Χρήστος Αλαβανός

77) Ιωάννης Κοσμίδης

78) Σπύρος Σγούτας

79) Θεοδόσιος Ματούδης

80) Εμμανουήλ Βλάχος

81) Αριστομένης Μιμήκος

82) Μίμης Αλτίνογλου

83) Ησαΐας Αλτίνογλου

84) Πολύβιος Βυτιάδης

85) Αλέξανδρος Σαπουντζάκης

86) Σωτήριος Ραφτόπουλος

87) Νίκος Αποστολίδης

88) Αντώνιος Μεταξάς

89) Κωνσταντίνος Βαφειάδης

90) Γεώργιος Τζηρίτης

91) Σωτήριος Ιωαννίδης

92) Ιωάννης Αραβανόπουλος

93) Κορνήλιος Αραβανόπουλος

94) Ιωάννης Βασιλειάδης

95) Ερρίκος Τερέζης

96) Ιωάννης Νάνος

97) Στράτος Αθανασιάδης

98) Ιωάννης Κελέκης

99) Χαρίλαος Κωνσταντινίδης

100) Μίμης Φρυδάς

102) Νικόλαος Σιδερίδης

103) Ιωσήφ Γιωργαντάς

104) Χαρίλαος Παττάρας

105) Αλέξανδρος Πιφλεμίδης

106) Χρήστος Αγγέλου

107) Σωκράτης Μαστρογιαννάκης

108) Ιωάννης Χρυσαφίδης

109) Λάζαρος Παρασίδης

110) Γεώργιος Δόζης

111) Πάνος Αδαμίδης

112) Φίλιππος ΔημητριάδηςΟ ΠΑΟΚ σεβόμενος τη βούληση της γενιάς των ιδρυτών του, διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια ως γιορτή του συλλόγου τη 12η Απριλίου.

Άλλα άρθρα για την Ιστορία του ΑΣ ΠΑΟΚ:

Μ. Καζαντζίδου: «Μία Πόλη Μία Ομάδα Μία Κληρονομιά. Ο ΠΑΟΚ ως φορέας συλλογικής μνήμης και κοινωνικής καταξίωσης» (pics)

Σαν σήμερα 11/12/1929: Επιστολή ΠΑΟΚ προς Ελευθέριο Βενιζέλο (ιστορικό ντοκουμέντο) 11/12/2020

Η Αγία Σοφία των Κωνσταντινουπολιτών της Θεσσαλονίκης! (ιστορικό ντοκουμέντο) 10/07/2020

Για να θυμούνται οι παλιοί... και να μαθαίνουν οι νεότεροι! 25/08/2020

Σαν Σήμερα 15 Ιανουαρίου 1923: Ιδρύεται η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών (ΕΚ) 15/01/2021

Ιστορική χρονική συγκυρία για ΠΑΟΚ η 10η Μαρτίου! 10/03/2022

Φόρος τιμής στην Αγιά Σοφιά (νέο ιστορικό ντοκουμέντο) 24/07/2022

15 Αυγούστου: Η Γιορτή της Βυζαντινής Αθλητικής Ένωσης (Β.Α.Ε 1923) και η σχέση της με τον ΠΑΟΚ 15/08/2022

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τους ήρωες του!

Ο ΠΑΟΚ στην Ημερίδα «Η συμβολή των Σωματείων στην ενσωμάτωση των προσφύγων της Μικράς Ασίας» (Pics) 14/11/2022

Κυριακή 15/01/1923, 10:00 π.μ. - 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών! 15/01/2023